Hotels.com hjälper dig att boka hotell världen över på deras hemsida. Hotels.com är dotterbolag till Expedia.se. Huvudkontoret ligger i Dallas, Texas vilket också förtydligar att det inte är ett svenskt företag. De erbjuder hotellbokning genom deras bokningstjänster med webbplatser och callcenter. Hotels.com är ledande inom hotellbokningen, och har ett av världens största urval av boendealternativ för resenärer, både för enskilda hotell och stora hotellkedjor. De erbjuder också självhushåll på fler än 140 000 anläggningar världen över. Hotels.com erbjuder allt du behöver för att veta vilken resa som passar dig bäst, de är dessutom specialister på att lyckas boka under tillfällen då det är fullbokat. De kör med mottot ”wake up happy” även om det kanske mer beror på själva boendet än deras bokningstjänster.

När du går in på hemsidan för att boka möts du av en blankett som du får fylla i för att hitta något som passar dig. Du får bland annat välja när, var och hur länge du eller ni skall vara där. Det finns en ruta där du kan skriva i hotell, stad eller vad som helst som gör det tydligt vad du är ute efter. När du har fyllt i och gått vidare kommer det upp alternativ för dig att välja mellan. Alla alternativ som kommer upp passar in på det du skrev in i blanketten. Vad är det som gör hotels.com unikt jämfört med andra tjänster som hjälper dig med hotellbokning. Det finns inte så mycket som skiljer sig egentligen, förutom det att Hotels.com är störst. Det behöver ju inte betyda att de också är bäst, men det talar för det. Chansen att de skulle bli så stora är väldigt liten om de inte är bra på det.